ดูผลการเรียน

ดูผลการเรียน

รอการอัพเดทจากโรงเรียน 🙏

นาง ยุวพร ฐิติพิทยา
นายกเทศมนตรีตำบลอุดมธรรม
นางสาว สาธิตา ชยารักษ์
รองปลัดเทศบาล
รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาล