ดำเนินการตามคำสั่งอำเภอกระสัง
ในทีมปฏิบัติการขจัดความยากจน
โดยร่วมวางแผน

29 มีนาคม 2565
นางยุวพร ฐิติพิทยา นายกเทศมนตรีตำบลอุดมธรรม
ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม
โดยมี นายทวีวัฒน์ ทวีวิทยาพัฒน์
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
ดำเนินการตามคำสั่งอำเภอกระสัง
ในทีมปฏิบัติการขจัดความยากจน
โดยร่วมวางแผน ลงพื้นที่เก็บจุดพิกัด ข้อมูล
ครัวเรือนตามเป้าหมายของทีมพี่เลี้ยงตำบลกระสัง​
อัพเดทข้อมูล ลงรายละเอียดแต่ละครัวเรือน
ในTPMAP ให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด