ซ้อมแผนอพยพหนีไฟ

4​ สิงหาคม​ 2566​ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ร่วมซ้อมแผนอพยพหนีไฟและดับเพลิงกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอกระสัง