ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ

ตั้งแต่วันที่ 5 มิถุนายน 2565 นางยุวพร ฐิติพิทยา นายกเทศมนตรีตำบลอุดมธรรม ได้มอบหมายให้ นายเสน่ห์ งามยิ่ง และทีมงาน ลงพื้นที่ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ตามคำร้องขอของประชาชนในพื้นที่ #ด้วยความห่วงใยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน (อาจล่าช้าหน่อย เนื่องจากเจ้าหน้าที่ ที่มีความชำนาญในเรื่องการติดตั้งและซ่อมแซมไฟฟ้า ของเทศบาลฯ มีจำนวนน้อย)