ซ่อมแซมถนน

17 ตุลาคม 2565  เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้เกิดภาวะฝนตก น้ำท่วมขัง ทำให้ถนนหนทางเกิดความชำรุด เสียหาย เป็นจำนวนหลายเส้นทาง นางยุวพร ฐิติพิทยา นายกเทศมนตรีตำบลอุดมธรรม ได้คำนึงถึงความปลอดภัยในการเดินทางสัญจรไป – มา ของประชาชน และห่วงใยต่อความปลอดภัยที่อาจเกิดขึ้น  จึงได้มอบหมาย นายอาทิตย์ โคตรแสนลี ผู้อำนวยการกองช่าง และทีมงาน ให้ดำเนินการสำรวจสภาพความเสียหาย และลงพื้นที่ทำการซ่อมแซมถนนในความรับผิดชอบของเทศบาลฯ อันเป็นการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน