จุดเทียนชัยถวายพระพรรัชกาลที่​ 10

28​ กรกฎาคม​ 2565
นางยุวพร​ ฐิติพิทยา
นายกเทศมนตรีตำบลอุดมธรรม
นำ​ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา
พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง
ครู และบุคลากรทางการศึกษา
ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ
วางพานพุ่ม และจุดเทียน
ถวายพระพรชัยมงคล
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์
มหิศรภูมิพลราชวรางกูร
กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช
สยามินทราธิเบศรราชวโรดม
บรมนาถบพิตร
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
(รัชกาลที่​ 10)
ณ หอประชุมอำเภอกระสัง