จุดบริการประชาชน เทศบาลกาลสงกรานต์ ปี 2566

ประมวลภาพจุดบริการประชาชน โครงการทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนนชุมชนปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ (เทศกาลสงกรานต์ 2566)  ระหว่างวันที่ 11 – 17 เมษายน 2566 “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่ปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ” จุดบริการประชาชน ตั้งอยู่บริเวณ หมู่ที่ 21 บ้านหนองปลาไหล โดยมี อสม. อปพร. จิตอาสาประชาชน ผู้นำชุมชน ร่วมเข้าเวรจุดบริการประชาชนกับเทศบาลตำบลอุดมธรรม ได้แก่ หมู่ที่ 2, หมู่ที่ 19 และ หมู่ที่ 21