งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทำการตั้งจุดบริการประชาชน ณ ถนนทางหลวงชนบท หมายเลข 5025

11 เมษายน 2565
นางยุวพร ฐิติพิทยา นายกเทศมนตรีตำบลอุดมธรรม มอบงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทำการตั้งจุดบริการประชาชน ณ ถนนทางหลวงชนบท หมายเลข 5025 (เส้นกระสัง – ลำดวน) เพื่อบริการประชาน 7 วันอันตราย ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2565 11 เมษายน – 17 เมษายน 2565 ด้วยความห่วงใยจากเทศบาลตำบลอุดมธรรม ขับขี่ด้วยความมีน้ำใจต่อเพื่อนร่วมทาง งดดื่มสุรา ขณะขับขี่ง่วงแวะพักตลอดเส้นทางที่ทุกท่านเดินทางจะมีจัดบริการประชาชนและด่านตรวจต่างๆ รองรับการเดินทางท่านสามารถแวะพักรถได้ เพื่อความปลอดภัยโดยมีพนักงานเทศบาลครูและบุคลากรทางการศึกษา อสม.
ปฏิบัติหน้าที่เวรประจำจุดบริการประชาชน