งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

เทศบาลตำบลอุดมธรรมจัดโครงการอบรมป้องกันอัคคีภัย​ ประจำปีประมาณ​พ.ศ.​ 2566