งานประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง ประจำปี 2566

เตรียมพบความยิ่งใหญ่อีกครั้ง สืบสานวัฒนะธรรม “งานประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง ประจำปี 2566” พบกับกิจกรรมมากมาย

-พิธีบวงสรวงพระศิวะมหาเทพ -ชิม ชอป สินค้าวิถีถิ่น “ตลาดอารยธรรมวนัมรุง” -ชมพิธีเปิดงานประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง

-ชมขบวนแห่เทพผู้พิทักษ์ประจำทิศทั้ง 10 ขบวนเสด็จพระนางภูปตินทรลักษมีเทวี -ชมการแสดงแสงแห่งศรัทธาปราสาทพนมรุ้ง

-ชมขบวนแห่สักการะ “น้อมจิตบังคมพนมรุ้งนาฏการ” ⛩ ประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง ประจำปี 2566

📍 ณ อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง ต.ตาเป๊ก อ.เฉลิมพระเกียรติ 📅31 มีนาคม – 2 เมษายน 2566