คู่มือการสร้างแพลตฟอร์ม

คู่มือการสร้างแพลตฟอร์มสำหรับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่  เทศบาลตำบลอุดมธรรม อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์