ขอเชิญชวนเที่ยวงานวันหัวผักกาด​ วิถีชุมชน​ คนสามเผ่า​ ของดีเมืองกระสัง​ ประจำปี​ 2566 ระหว่างวันที่​ 15-19​ กุมภาพันธ์​ 2566

ประชาสัมพันธ์เรื่อง
การจัดงานวันหัวผักกาด วิถีชุมชน
คนสามเผ่า ของดีเมืองกระสัง ประจำปี 2566

วันที่ 15 – 19 กุมภาพันธ์ 2566 มีการจัดแสดงและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP สินค้าพื้นถิ่น วิถีชุมชนคนสามเผ่า ของดีเมืองกระสัง (ทุกวัน)

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.30 น. ร่วมขบวนแห่ของดีอำเภอกระสังและ และมีการประกวดร้องเพลง

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566 มีการประกวดผลผลิตทางการเกษตร ประกาศผลการประกวดผลผลิตทางการเกษตร ชุดการแสดงจากโรงเรียนอนุบาลกระสัง และการเดินแบบผ้าไหมการกุศล

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2566 การประกวดของกลุ่มนาแปลงใหญ่อำเภอกระสัง การแสดงของวงดนตรีคอมโบ้ การออกสลากกาชาดประจำปี 2566