กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ รวมพลังสร้างสัปปายะสู่วัดด้วยวิถี 5ส (Big Cleaning Day) ณ วัดบ้านระโยงใหญ่

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ รวมพลังสร้างสัปปายะสู่วัดด้วยวิถี 5ส (Big Cleaning Day) ณ วัดบ้านระโยงใหญ่ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อถวายพระพรชัยมงคล และถวายพระราชกุศลแด่
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทมหาวชิราลงกรณ พระชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา (๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖)