กิจกรรมปลูกต้นไม้​

27 กรกฎาคม 2565
นางยุวพร ฐิติพิทยา
นายกเทศมนตรีตำบลอุดมธรรม
เป็นประธานในพิธีเปิด
โครงการปลูกต้นไม้
เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ณ ศาลากลางหมู่
บ้านตะเคียน หมู่ที่ 8
โดยภาคีเครือข่าย
ร่วมปลูกต้นไม้ ณ พื้นที่
สาธารณะหนองตะเคียน