กิจกรรมถวายเทียนเข้าพรรษา

12 กรกฎาคม 2565 นางยุวพร ฐิติพิทยา นายกเทศมนตรีตำบลอุดมธรรม
นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ครูและบุคลากรทางการศึกษา
พร้อมประชาชนในพื้นที่ ร่วมถวายเทียนพรรษา ณ วัดในพื้นที่เทศบาลตำบลอุดมธรรม
เพื่อเป็นการสืบทอด ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา เนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา