การแสดงสัญลักษณ์ในการต่อต้านการคอร์รัปชั่น

26 สิงหาคม 2565 เทศบาลตำบลอุดมธรรม โรงเรียนวัดบ้านหนองแขม และประชาชนในพื้นที่ ร่วมแสดงสัญลักษณ์ในการต่อต้านการคอร์รัปชั่น เพื่อรณรงค์ต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ