การแก้ปัญหาน้ำท่วมทุ่งนา

เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2565 นายสนีรัตน์ ศักดิ์ศิริ กำนันตำบลกระสัง ได้ประสานมายังเทศบาล เรื่อง ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนจาก เหตุฝนตกติดต่อกันเป็นเวลาหลายวัน ทำให้นาข้าวของชาวบ้านมีน้ำท่วมขัง มีความจำเป็นต้องวางท่อระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว นางยุวพร ฐิติพิทยา นายกเทศมนตรีตำบลอุดมธรรม ได้เล็งเห็นความเดือดร้อนในเรื่องดังกล่าว แม้จะเป็นวันหยุดทำการ จึงได้มอบหมายให้พนักงานเทศบาล จัดหาท่อระบายน้ำที่มีอยู่ พร้อมร่วมมือกับชาวบ้านเพื่อแก้ไขปัญหา จนลุล่วงไปได้ด้วย