การส่งมอบสถานที่เพื่อดำเนินโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 20 บ้านสุขสำราญสามัคคี

ประชาสัมพันธ์เรื่องการส่งมอบสถานที่เพื่อดำเนินโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 20 บ้านสุขสำราญสามัคคี