การสุ่มตรวจถังขยะเปียก

วันพฤหัสบดี ที่ 15 ธันวาคม 2565 เวลาโดยประมาณ 11.00 น. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์
ออกติดตามการขับเคลื่อนโครงการจัดทำถังขยะเปียก ลดโลกร้อน โดยดำเนินการสุ่มตรวจถังขยะเปียก
ในพื้นที่เทศบาลตำบลอุดมธรรม นางยุวพร ฐิติพิทยา นายกเทศมนตรีตำบลอุดมธรรม จึงมอบหมาย นางพัทญา ครบสุวรรณ ผู้อำนวยการกองศึกษา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และนางสาวน้ำผึ้ง หอมนวน นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ นำทีมคณะกรรมการผู้ตรวจลงพื้นที่สุ่มตรวจ ตามหมู่บ้านในพื้นที่เทศบาลตำบลอุดมธรรม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม