การบรรยายเรื่องแนวทางการป้องกันการทุจริต การให้ การเรียกรับสินบน และจริยธรรมคุณธรรมในการปฏิบัติงาน

เทศบาลตำบลอุดมธรรม ได้จัดโครงการเพื่อสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy และขับเคลื่อนจริยธรรม การบรรยายเรื่อง “แนวทางการป้องกันการทุจริต การให้ การเรียกรับสินบน และจริยธรรมคุณธรรมในการปฏิบัติงาน” ให้แก่ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ครู และบุคลากรทางการศึกษา พร้อม เชิญตัวแทนภาคประชาชนเข้าร่วมรับฟัง วิทยากรในการบรรยายครั้งนี้ ได้แก่ นายนิติธรรม แกล้วกล้า เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.30 น. – 12.00 น. ทั่งนี้ นางยุวพร ฐิติพิทยา นายกเทศมนรตรีตำบลอุดมธรรม มอบหมายให้ นางสาวสาธิตา ชยารักษ์ รองปลัดเทศบาล เป็นประธานเปิดโครงการ