การทำสิ่งประดิษฐ์จากผ้าพื้นเมือง

วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 นางยุวพร ฐิติพิทยา นายกเทศมนตรีตำบลอุดมธรรม ได้เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพในชุมชนด้าน
หัตถกรรมสิ่งประดิษฐ์​ “การทำสิ่งประดิษฐ์จาก
ผ้าพื้นเมือง” ประจำปีงบประมาณ 2565
ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากนางนลินี​ ศรีนาคา
และทีมงาน ในการฝึกอบรม​ให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ
แบ่งกลุ่มทำกิจกรรม​การทำสิ่งประดิษฐ์จากผ้าพื้นเมือง
ขอกราบขอบพระคุณท่าน​ ส.ส.อดิพงษ์​ ฐิติพิทยา
ที่อนุเคราะห์ชุดตรวจATKที่ใช้ตรวจผู้เข้าร่วมโครงการฯ
ขอบคุณนางสาวน้ำผึ้ง​ หอมนวน​ และทีมงาน
กองสาธารณสุข​ ทต.อุดมธรรม
ที่ช่วยตรวจคัดกรองผู้เข้าร่วมโครงการฯ
ขอบคุณทุกกองงานที่ให้การช่วยเหลือ
ขอบคุณผู้นำหมู่บ้านที่ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่สนใจ
เข้าร่วมโครงการ​ จนดำเนินงานจนแล้วเสร็จ🙏🙏🙏