กองทุนหลักประกันสุขภาพ​ ทต.อุดมธรรม

2​ ธันวาคม​ 2565​ กองทุนหลักประกันสุขภาพ ทต.อุดมธรรม​ จัดประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ​
เพื่อคัดเลือกคณะกรรมการฯ​ ตามข้อ​ 12​ (6) ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกองทุนกลักประกันสุขภาพแห่งชาติ